پروژه برج سوهانک

طراحی و اجرای دکوراسیون آشپزخانه در طبقات مختلف، سالن جلسات و مشاعات

توسط شرکت طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی مانادنا

آدرستهران، سوهانک
طبقه1
واحد10
مجریشرکت مانادنا چوب
آدرستهران، سوهانک
طبقه2
واحد12
مجریشرکت مانادنا چوب
آدرستهران، سوهانک
طبقه4
واحد6
مجریشرکت مانادنا چوب
آدرستهران، سوهانک
طبقه7
واحد3
مجریشرکت مانادنا چوب
آدرستهران، سوهانک
طبقه9
واحد10
مجریشرکت مانادنا چوب
آدرستهران، سوهانک
طبقه11
واحد2
مجریشرکت مانادنا چوب
آدرستهران، سوهانک
طبقه20
واحد2
مجریشرکت مانادنا چوب
آدرستهران، سوهانک
بخشمشاعات
مجریشرکت مانادنا چوب
آدرستهران، سوهانک
واحدسالن جلسات
مجریشرکت مانادنا چوب

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *